Agile adoption patterns – Amr Elssamadisy

Amr Elssamadisy
Agile – wzroce wdrażania praktyk zwinnych (org. Agile Adoption Patterns: A Roadmap to Organizational Succcess)
Helion 2010, org. Pearson Education Inc., 2009

2.5 out of 5 stars

Pierwsze cztery strony tejże książki poświęcono na przekonanie nas przy pomocy opinii wielu osób, z jak znamienitym dziełem mamy do czynienia. Jak to zwykle w takich przypadkach bywa, rzeczywistość jest zgoła odmienna.

Początek jest jednak dość obiecujący. Pierwsze cztery rozdziały, to spojrzenie autora na temat wytwarzania oprogramowania z naciskiem na praktyki zwinne. 50 stron dosyć ciekawie opisujących złożoność procesu, jego typowe bolączki, a w kontradykcji atuty metodyk zwinnych i korzyści jakie można osiągnąć z ich wykorzystania. Wielu z pewnością mocno do gustu przypadnie rozdział piąty i autorski podział praktyk zwinnych wedle walorów biznesowych jakie one niosą – od skracania czasu dostarczenia na rynek oprogramowania poprzez podniesienie jego użyteczności, redukcję kosztów wytwarzania, aż do praktyk minimalizujących ilość błędów w gotowym produkcie. Autor prezentuje elementy metodyk zwinnych będące najlepszym panaceum na dany problem, zestawiając je w formie prostych wykresów lokujących je od najlepszych do nieco słabszych w uzyskiwaniu oczekiwanych rezultatów.

Serce książki Elssamadisy’ego to jednak przede wszystkim drobiazgowo, ale i w dość akademicki i monotonny sposób przedstawiony pełen katalogów aspektów i praktyk charakterystycznych dla zwinnego tworzenia oprogramowania. Przez niemalże 40 krótkich rozdziałów przechodzimy przez kolejne charakterystyczne procesy dla agile’a: iteracje, retrospektywy, demonstracje, częste wydania, zasadę pracy zespołu w jednym miejscu, jego samoorganizację, user stories, radiatory informacji, praktyki testów (TDD, Test-First, unit testy), programowanie w parach, refaktoryzację, szkolenia itp. itd. Każda praktyka opisana jest wedle tego samego schematu – opisanie jej waloru biznesowego, starający się być śmiesznym i pouczającym trywialny przykład „z życia wzięty”, przyczyny i skutki stosowania, zasady wdrażania, potencjalne i najczęściej spotykane problemy wraz z propozycją ich rozwiązania czy dodatkowe źródła książkowe. Zamysł całkiem niezły i owszem, można stąd wyciągnąć masę ciekawych informacji, szczególnie jeśli jest się niedoświadczonym menedżerem, stawiającym pierwsze kroki w świecie agile’a. Wiele spostrzeżeń i uwag to bowiem rzeczy bardzo oczywiste dla nawet mało doświadczonego Scrum Mastera czy Agile Coacha. Również przykłady są dosyć trywialne. Problem również w tym że Elssamadisy pisze w sposób niemiłosiernie nudny, do tego sposób podziału rozdziałów powoduje, że często krążymy wokół tego samego, co powoduje znużenie. W pewnym momencie przebrnięcie przez tę książkę wydaje się prawdziwą męczarnią. Dlatego też zdecydowanie najlepiej sprawdza się ona jako szybkie źródło informacji.

Intencją autora jest zaprezentowanie pełnej charakterystyki agile’a i jego cech, praktyk, celem wybrania tych, które będą najodpowiedniejsze w danej organizacji. Nie mamy zatem do czynienia z prezentacją jednej konkretnej metodyki. Czytelnik po dokładnym zapoznaniu się z daną praktyką – jej walorami i zagrożeniami ma zdecydować o zaprzężeniu jej do swojej codziennej pracy lub jej niewykorzystywaniu.

Walorów nie zwiększa typowo helionowe tłumaczenie, z perełkami typu: młyn młynów (scrum of scrums), lista zadań zaległych (backlog, sic!) czy… gra w planowanie (planning poker).

Jeżeli warto sięgnąć do tej pracy, to przy okazji pisania pracy naukowej nt. agile’a – wiele ciekawych spostrzeżeń. Początkujący adepci praktyk zwinnych też nie powinni być zawiedzeni, bardziej doświadczonym co najwyżej pomoże zebrać i ugruntować wiedzę.

#agile