Zwinny architekt? Empatyczny i programujący!

Elita
Prestiż, autorytet, duża wiedza i doświadczenie, wysokie zarobki – z tym przede wszystkim kojarzy się stanowisko Architekta Oprogramowania – przez wielu odbierane jako niezwykły splendor, ukoronowanie kariery programistycznej, dowód przynależności do elity IT.

• • •

Zasady dobrego “code review”

Zrzędzenia na tłumaczenia
Jako, że pojęcie code review pochodzi z czasów, kiedy programowaniem w naszym kraju zajmowali się nieliczni pasjonaci i wysokiej klasy specjaliści, do tego pochodzący z pokolenia, które dbało o swój rodzimy język, jest to nieliczne ze sformułowań z kręgu IT, dla których mamy swój rodzimy językowy odpowiednik, który nie razi – inspekcja kodu. I wszystko fajnie – tylko, że chyba nikt już o nim nie pamięta. Raz, że inspekcja to słowo niekoniecznie istniejące w słowniku współczesnych, znających więcej słów w języku angielskim, niż rodzimym. Dwa, że jednak kojarzy się negatywnie – z nadzorem, z kontrolą celem znalezienia uchybień. I z jednej strony – słusznie, bo wszak chodzi tutaj o dodatkowy poziom zabezpieczenia, upewnienia się, że wszystko zadziała “jak należy”. Z drugiej jednak, przy pracy zwinnej (“agile”), przy odchodzeniu od hierarchicznych systemów zarządzania, nie do końca to oddaje ducha tej czynności, aż prosi się o prostsze – przegląd kodu. I tego sformułowania będę się trzymał w dalszym wywodzie, posiłkując się jednakże anglosaską nazwą jako synonimem.

• • •